realizacje
Институции

64. Fontanna przed siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

PLAC GÓRNY:
1. Mokry chodnik o pow. 100 m2
2. Rzeka Rawka.
PLAC DOLNY:
1. 41 dysz GEJZER
2. 96 dysz MGŁA
3. Niecka o pow. 700 m2

Całkowita moc pomp: 82 kW

Kraj: 
Polska
Lokalizacja: 
Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice
Zakres prac i dostawy: 

DWIE ODRĘBNE MASZYNOWNIE

PROJEKTY BRANŻOWE

ROBOTY BUDOWLANE:
roboty murarskie, hydroizolacja niecek

PRACE ELEKTRYCZNE:
- zasilanie i sterowanie oraz system instalacji elektrycznej w maszynowniach,
- reflektory POWER LED RGB z mocowaniem w płytach, falowniki,
- osprzęt specjalistyczny, podpory płyt chodnikowych typu BUZON

TECHNIKA BASENOWA:
- filtracja, aparatura kontrolno-pomiarowa, przejścia oraz filtry specjalistyczne

TECHNIKA FONTANN:
Plac Górny:
- 20 pomp DMX z dyszą KOMETA
- pompa rzeczki Rawka
- pompa obiegu filtracji
Plac Dolny:
- 41 dysz GEJZER 2”
- 96 dysz MGŁA
- 5 pomp zasilających dysze
- pompa obiegu filtracji

filmy: